Kurser med mätbara resultat

I vår digitala academy tillhandahåller vi online kurser med konkreta arbetsmoment och mätning av framsteg.
Vi utvecklar vårt innehåll på tre olika sätt, genom utbildningar som skapas av Visit Academy, utbildningar som skapas tillsammans med expert konsulter, duktiga förebilder eller olika typer av aktörer, och genom att vi utgår från eller tar fram kunskapsmaterial med olika destinationer och skapar en lärandeprocess tillsammans!
Visit Academy erbjuder i dagsläget bland annat grundnivåer inom hållbarhet, digital närvaro och produktutveckling. Syftet med utbildningarna är att öka förståelsen, kunskapsnivån och leda till konkreta resultat för alla som går hos oss. Vi utvecklar ständigt vårt material och utbildningar för att matcha besöksnäringen behov på bästa sätt. Genom vår Academy erbjuds även, diskussion med andra deltagare, möjlighet till coachning och feedback från kursledare.
Visit Academy går ut på att stärka och utveckla besöksnäringen genom långsiktigt kunskapsförsörjning där vår gemensamma vision att ta vår älskade näring ännu längre framåt!

Produktutveckling

Produktutveckling handlar om att öka kunskaperna om hur du med hjälp av större kännedom om olika besökare, rent praktiskt kan utveckla attraktiva upplevelser som sedan kan bidra till en ökad försäljning.
Produktutveckling
Vad söker kunden?
Kort om innehållet:
• Få kunskaper om olika besökare och vad de efterfrågar
• Få kunskap om vilka kanaler som är viktiga för dig att synas i för att din kund ska hitta till dina produkter
• Arbeta konkret med att utveckla nya eller befintliga produkter i kursen  

Digital närvaro

Grundkurs i digital närvaro. Digital närvaro är ett samlat begrepp för verksamheters sociala medier, den egna hemsida, digitala erbjudanden och den digitala marknadsföringen. När dessa olika delar fungerar tillsammans på bästa sätt kan du som verksamhet skapa nya möjligheter till affärer och få en bättre kommunikation med dina kunder.

Med vår grundkurs i digital närvaro får du möjligheten att jobba med de digitala kanaler där dina kunder finns. Efter denna kurs kommer du ha utvecklat dina kunskaper om hur du kommer igång med olika digitala kanaler, vart det är viktigt att synas och konkret ha förbättrat din synlighet för kunder online.
Digital närvaro 1
Syns i söket
Modul 1 och 2 går igenom hur du får din verksamhet att synas när kunderna söker efter nya upplevelser. I ett antal konkreta enkla steg hjälper vi din verksamhet att synas bättre digitalt!
Digital närvaro 2
Tripadvisor
Många kunder söker efter nya upplevelser på Tripadvisor och det är viktigt att få verksamheten att synas på ett bra sätt för att bli hittad. Den här delen av kursen ger dig verktyg för att synas på tripadvisor.
Digital närvaro 3
SEO
Hur blir du hittad på det stora vilda internet? Vart finns kunderna och hur söker dom? kom igång med grunderna i SEO för att synas på ett bättre sätt i sökmotorerna som leder till flera klick och besök till din webbplats.

Hållbarhet

Kursen tar dig igenom ämnet hållbarhet och förklarar grundligt de tre olika dimensionerna i hållbarhet. (miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet) Det som är genomgående för denna kursmodul är att du får med dig konkreta åtgärder som du omgående kan tillämpa i din verksamhet. Utöver detta får du med dig hur kan kommunicera ert hållbarhetsarbete till era kunder.
Hållbarhet
En hållbar upplevelse?
Kort om innehållet:
• Få grundkunskap i hur du kan arbeta med hållbar utveckling på alla plan
• Få verktyg och checklistor för att konkret arbeta med hållbarhetsarbetet i din verksamhet
• Kunskap i hur du kommunicerar ditt hållbarhetsarbete till din målgrupp.

Övriga tjänster

Aktivering av lärandet, hjälp med att komma igång!
Vi förstår att det kan finns utmaningar med att nå ut i bruset och få fram allt bra man gör för sin plats. Därför erbjuder vi extra stöd för att nå ut med att vi satsar på kunskap och utbildning tillsammans! Stödet kan omfatta att sprida erbjudandet av utbildningen, marknadsföra och skapa intresse. Vi stöttar även med implementering och presentationer av det vi skapar tillsammans för att få med alla på tåget.

En helhetslösning!

I Visit Academy  och i vårt nätverk har vi en lång rad experter på olika frågor kopplat till såväl marknadsföring, produktutveckling, aktivering, gamification och så klart utbildning. För att hjälpa till att komma igång och lyckas så bra som möjligt med lärprocesserna kan vi ta en hjälpande roll på flera olika sätt, några konkreta exempel är:

Workshops & Blended learning

För att ta fram det bästa hos varandra och tillsammans, behöver vi oftast träffas som människor och få gemenskap i personliga relationer och möten. Vi erbjuder fördjupningsområden och extra tillval som en del i eller utanför vår digitala academy. Vi utvecklar gärna utbildningar tillsammans med andra som höjer nivån ytterligare! Därför kan vi även facilitera kunskapsdagar tillsammans ,där människor hjälper människor att bli ännu bättre för varandra och för sin plats. Utifrån önskat ämnesområde gör vi workshops, kunskapsdagar och blended learning, detta innebär att vi ses fysiskt på olika sätt som en del i utbildningen för att skapa en dag av gemenskap och kunskap som sätter sig i själen!